Sabtu, 7 April 2012

Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Penulisan

Beberapa perkara perlu diberikan perhatian oleh murid dalam usaha menghasilkan penulisan yang baik, iaitu sebelum, semasa dan selepas penulisan (Kamarudin Hj. Husin, 1988), iaitu seperti berikut:

Sebelum Penulisan

  • Fahami kehendak soalan dan format penulisan (jika karangan berformat).
  • Gariskan kata kunci dalam soalan yang diberi.
  • Catat isi atau kerangka penulisan. Mesti ada pendahuluan, isi dan penutup. Terdapat pelbagai cara untuk mencatat isi. Antaranya adalah dengan menggunakan konsep peta minda dan penomboran.


Semasa Penulisan
`
  • Menulis berdasarkan isi / kerangka penulisan. Patuhi format (jika berkaitan).
  • Tulis pendahuluan secara ringkas. Memadai dengan satu atau dua ayat.
  • Setiap isi hendaklah dinyatakan dan diikuti penjelasan atau keterangan lanjut serta contohnya.
  • Penutup juga hendaklah ringkas yang menunjukkan rumusan atau kesimpulan wacana.

Selepas Penulisan

  • Baca semula hasil penulisan yang telah siap dan pada masa yang sama semak pelbagai perkara, iaitu:
Format
Isi / Huraian
Struktur Ayat
Ejaan
Tanda Baca
Perbendaharaan Kata

  • Baiki kesalahan atau membuat penambahan bagi beberapa kekurangan.


Sumber:

Dr. Adenan ayob. (2009). HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Open University Malaysia


Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Ke arah keperibadian yang seimbang dan pendidikan yang berkualiti

Lihat Yang Ini Pula

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mengenai Saya

Foto saya
Ilmu sifatnya ibarat cahaya penyuluh yang boleh menerangi kegelapan, menunjuk arah perjalanan, memandu akal menentukan baik daripada yang buruk. Ilmu diumpamakan seperti hujan membasahi bumi. Ia mampu menumbuhkan, menghidupkan, menyuburkan pelbagai tanaman dan manfaat kepada makhluk serta sifatnya boleh menyucikan. Sabda Rasulullah SAW bermaksud: "Sebaik-baiknya sedekah seseorang Muslim belajar ilmu kemudian mengajarkan kepada sahabatnya." (Hadis riwayat Ibnu Majah).

Pengikut