Jumaat, 28 November 2014

Takwim Persekolahan dan Kalendar 2015

Takwim hari persekolahan bagi tahun 2015Download : moe.gov.my


Kalendar Januari 2015

Kalendar Februari 2015

Kalendar Mac 2015

Kalendar April 2015

Kalendar Mei 2015

Kalendar Jun 2015

Kalendar Julai 2015

Kalendar Ogos 2015

Kalendar September 2015

Kalendar Oktober 2015

Kalendar November 2015

Kalendar Disember 2015


Kalender Kuda

Kalender_Malaysia_2015.pdfSelamat merancang aktiviti persekolahan....

Sabtu, 25 Oktober 2014

i-THINK Lahir Masyarakat Pemikiran Tinggi


Pengenalan i-THINK

Dalam usaha untuk ;


 • Memupuk kemahiran berfikir; 
 • Menyemai budaya pembelajaran sepanjang hayat; 
 • Mahir di dalam menyelesaikan masalah dan berupaya menghasilkan jalan penyelesaian secara kreatif di kalangan murid sekolah;
 • Mengekalkan daya saing di peringkat dunia.

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Agensi Inovasi Malaysia (AIM) telah bersama-sama memperkenalkan projek i-THINK bagi menyediakan anak-anak Malaysia supaya menjadi individu yang berpengetahuan dan berkemahiran ke arah menghadapi cabaran Abad ke-21.

Projek i-THINK ini akan membantu pihak sekolah melahirkan inovator generasi masa depan Malaysia dengan kebolehan dan kemahiran berfikir secara kritis serta berupaya untuk menyesuaikan diri dan menangani cabaran pada masa akan datang.


Apakah Program i-THINK?

Program i-THINK merupakan;

Program untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif.

i-THINK membawa maksud innovative THINKing  (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikirProgram i-THINK bertujuan

 • Melahirkan modal insan masa hadapan yang mempunyai pemikiran kreatif, kritis dan inovatif 
 • Memupuk kemahiran pemikiran aras tinggi dan mampu berdaya saingKenapa perlunya Program i-THINK?

 • Dapatan pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA menunjukan murid Malaysia di tahap yang rendah. 
 • Murid berpengetahuan tetapi tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka 
 • Dapatan UNESCO (2011) menunjukkan guru mengajar untuk peperiksaan
 • Dapatan kajian keperluan (2011) menunjukkan kemahiran berfikir aras tinggi (Higher Order Thinking Skills) dalam kalangan guru dan murid di Malaysia amat rendah.


Bagaimana i-THINK dilaksanakan?

 • Memperkenalkan 8 alat berfikir kepada guru dan murid.
 • Semua guru akan menggunakan alat berfikir mengikut kesesuaian tajuk semasa mengajar.
 • Murid akan menggunakan dalam pembelajaran.
 • Penggunaan alat berfikir dan kemahiran aras tinggi dalam pdp menjadi amalan.
 • Mengadakan portal bahan interaktif p&p yang dapat merangsangkan kemahiran berfikir.

8 Alat Berfikir (Peta Pemikiran) tersebut adalah;


Untuk Maklumat Lanjut Layari: ithinkskbk.blogspot.comJumaat, 17 Oktober 2014

ISTILAH BAHASA MELAYU MAMPU MENGUNGKAPKAN ILMU


Adakah bahasa mempunyai peranan dalam menentukan laluan ilmu? Adakah ilmu itu neutral? Adakah ilmu tidak berpihak kepada bahasa dan kebudayaan? Persoalan sebegini sering sahaja ditimbulkan oleh individu yang meragui kemampuan bahasa yang dimiliki oleh sesebuah bangsa untuk menentukan laluan bagi penghadaman ilmu. Dari segi teorinya, isu ini telah ditimbulkan oleh ahli bahasa pada abad ke- 19 yang telah mengutarakan pendapat bahawa bahasa ini mempunyai pengaruh dan peranan yang penting dalam menentukan laluan ilmu.

Kini, di Malaysia, ramai beranggapan bahawa bahasa Inggeris dianggap kononnya merupakan satu-satunya laluan bagi mendapatkan pengetahuan. Begitu juga di Indonesia yang menganggap kebudayaan Belanda sebagai sumbu ilmu. Jadi, di manakah letak bahasa Melayu yang dahulunya dikenali sebagai tunjang peradaban dan akar keilmuan?

Terdapat anggapan bahawa bahasa Melayu yang asli hanya mengandungi empat istilah sahaja iaitu tanah, besi, padi, dan babi. Walaupun keempat-empat istilah ini boleh diragukan dari segi ketepatan asal-usulnya, namun istilah tersebut sebenarnya merupakan istilah sains yang hebat dalam korpus keilmuan Melayu. Sebelum terciptanya teori atom, sarjana sains di Eropah menyatakan bahawa tanah yang digelar mereka sebagai earth, merupakan unsur asasi yang penting. Selain itu, terdapat istilah lain, iaitu besi dalam disiplin subjek kimia yang dikenali sebagai ferum. Penggunaan istilah ferum ini diajar di sekolah, sedangkan bahasa Melayu sendiri mempunyai istilah awalnya, iaitu besi. Jadi mengapa menggunakan istilah yang diambil daripada kebudayaan luar, sedangkan kebudayaan Melayu sendiri jelas memiliki etimologinya yang tersendiri? -Dewan Bahasa, Julai 2014

Selasa, 14 Oktober 2014

Belajar Bahasa dengan Padlet


Penghasilan media pengajaran (instructional media) dan media pembelajaran (learning media) berasaskan TMK dan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran kini telah menjadi satu standard bagi pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengintegrasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran menuntut guru memahami aspek-aspek perancangan pengajaran (instructional planning), teori
pembelajaran, rekabentuk pengajaran, dan menguasai kemahiran pelbagai aplikasi komputer bagi menghasilkan media yang dapat menyokong pengajaran dan pembelajaran.

Padlet (http://www.padlet.com) merupakan satu aplikasi internet yang membolehkan pelajar menyiarkan pendapat mereka dengan nota lekat elektronik pada dinding digital yang dikongsi bersama-sama. Pelajar boleh menaip huruf bagi setiap nota lekat elektronik yang boleh menggabungkan imej, audio atau video menggunakan pautan alamat web yang sesuai. Padlet juga boleh digunakan untuk mencatat nota peribadi, senarai perkara yang perlu dilakukan, koleksi maklum balas, dan sebagainya.

Dalam pembelajaran bahasa, pelbagai aktiviti berbentuk kolaboratif boleh dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi ini. Antaranya ialah aktiviti penulisan, pertuturan, sumbang saran, tatabahasa, perbendaharaan kata dan aktiviti berbentuk projek. Selain itu, aplikasi ini juga boleh dimanfaatkan oleh pendidik sebagai media pemberitahuan, iaitu untuk memaklumkan aktiviti pembelajaran atau latihan-latihan, perkembangan semasa tentang pelajaran dan juga pesanan kepada pelajar lain yang mungkin tidak hadir di kelas.

Terdapat kajian yang menunjukkan penggunaan TMK secara intensif boleh meningkatkan pencapaian murid. Projek Apple Classrooms of Tomorrow (ACOT) (1995) mendapati murid yang menggunakan TMK secara intensif semasa persekolahan mempunyai ciri-ciri berikut:
i. boleh meneroka dan menyampaikan secara dinamik dalam pelbagai bentuk
ii. lebih tinggi keyakinan diri dan kemahiran sosial
iii. boleh berkomunikasi secara berkesan mengenai perkara-perkara yang kompleks
iv. mempunyai kemahiran akses kendiri dan terarah kendiri
v. mengetahui kebolehan masing-masing dan boleh berkongsi dengan orang lain
vi. boleh berkerja secara kolaboratif, dan
vii. lebih bersedia untuk menghadapi masa depan.


Ahad, 12 Oktober 2014

Operasi Penyediaan Soalan UPSR Guru-guru yang terpilih sebagai penggubal soalan UPSR 
berkumpul mengikut bidang masing-masing untuk menggubal soalan UPSR

 Soalan-soalan yang berbaik dipilih.
 Soalan yang telah dipilih sebagai soalan yang terbaik, dinilai semula oleh Panel Khas yang yang dilantik

Soalan UPSR dicetak di luar negara

 Soalan UPSR yang siap dicetak, dibungkus rapi dengan ciri-ciri keselamatan.

 Bungkusan Soalan dihantar ke bilik kebal dengan diiringi 
Pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia dan Polis.

 Ketua Pusat Peperiksaan mengambil kertas soalan pada hari peperiksaan untuk dibawa ke sekolah

Soalan dibuka dihadapan pelajar dan diserahkan kepada pelajar untuk dijawab.Isnin, 6 Oktober 2014

Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)

Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)

SEGAK dalam PAJSK merupakan aktiviti fizikal yang dilakukan oleh murid sekolah untuk mengukur kecergasan berdasarkan kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) yang ditetapkan. Skor mengikut tahap umur ini ditetapkan dengan menggunakan indeks skor standard yang telah diperakui di peringkat kebangsaan. SEGAK terdiri daripada empat aktiviti iaitu "Naik turun bangku", "Tekan tubi", "Ringkuk Tubi Separa" dan "Jangkauan Melunjur"

Objektif SEGAK ialah menilai dan mengukur tahap kecergasan fizikal murid.

Konstruk yang diukur:
 • Perkembangan fizikal murid
 • Kecergasan
 • Senaman

Pelaksanaan Pentaksiran SEGAK:
 • Ujian SEGAK ditadbir oleh guru Pendidikan Jasmani dua kali setahun.
 • Ujian ini dilaksanakan kepada semua murid sekolah rendah Tahap 2 dan peringkat menengah rendah.
 • Ujian SEGAK dilaksanakan sejurus selepas BMI dijalankan.
 • Keempat-empat aktiviti SEGAK hendaklah dilaksanakan pada hari yang sama. 
 • Skor ujian SEGAK direkodkan oleh guru Pendidikan Jasmani menggunakan borang Rekod SEGAK seperti dilampiran A mulai Januari sehingga 31 Mac untuk penggal pertama dan mulai Jun sehingga 31 Ogos bagi penggal kedua.
 • Skor ujian SEGAK direkodkan oleh guru Pendidikan Jasmani dalam Sistem Pengurusan Sekolah mulai Januari sehingga 31 Mac untuk penggal pertama dan mulai Jun sehingga 31 Ogos bagi penggal kedua.
 • Pelaporan ujian SEGAK dicetak oleh Guru Pendidikan Jasmani dari aplikasi Sistem Pengurusan Sekolah.
Keselamatan mengendali Ujian SEGAK:

1.Murid dikecualikan daripada mengambil ujian ini jika :
(a)disahkan oleh Pegawai Perubatan tidak layak mengambil ujian kecergasanfizikal;
(b)mengidap penyakit kronik; dan
(c)tidak sihat pada waktu ujian.

2.Alatan ujian yang digunakan mesti lengkap, selamat dan berfungsi dengan baik.

3.Kawasan ujian mesti selamat dan sesuai dengan jenis ujian yang hendak dijalankan.

4.Murid memakai pakaian Pendidikan Jasmani.

5.Pengawasan guru diutamakan semasa ujian dilaksanakan.

6.Murid melakukan aktiviti menyejukkan badan selepas ujian dilaksanakan.


Komponen Kecergasan

Antara komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu; 
 • Komposisi badan 
 • Daya tahan kardiovaskular 
 • Daya tahan otot 
 • Kekuatan otot 
 • Kelenturan

Item Bateri Ujian

 1. Indeks jisim badan 
 2. Naik turun bangku 
 3. Tekan tubi 
 4. Ringkuk tubi separa 
 5. Jangkauan Melunjur


Ujian Indeks Jisim Badan

Nama Ujian:
Indeks Jisim Badan (BMI-for-age)

Tujuan:
Menilai komposisi badan

Tahap:
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5

Jantina:
Lelaki dan Perempuan

Alatan dan kemudahan:
 1. Pengukur tinggi
 2. Penimbang berat
 3. Borang skor

Pengurusan dan organisasi:
Pengukuran ini boleh dilaksanakan sebelum ujian kecergasan bermula.

Prosedur:

 1. Murid dikehendaki menimbang berat badan dalam ukuran kilogram dan mengukur ketinggian dalam meter.

 1. Kira indeks jisim badan berdasarkan formula berikut:Indeks Jisim Badan  =         Berat badan (kg)
                                       Tinggi (m) x  Tinggi (m)


 1. Rujuk jadual di bawah untuk mengenal pasti komposisi berat badan.


* (Rujukan: National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion 2000) Ujian Naik Turun Bangku


Nama Ujian:
Naik Turun Bangku 3 minit

Tujuan:
Menilai Daya Tahan Kardiovaskular

Tahap:
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5

Jantina:
Lelaki dan Perempuan

Alatan dan kemudahan:
 1. Bangku  - Ketinggian 30.5 cm
 2. Jam Randik
 3. Borang Skor
 4. Rakaman atau Metronome

Pengurusan dan organisasi:
 1. Aktiviti dijalankan berpasangan.
 2. Letakan bangku di atas lantai yang rata dan selamat.(Pastikan bangku tidak bergerak semasa ujian dijalankan.)
 3. Sediakan rakaman atau metronome rentak 96 detik seminit.

Prosedur:
 1. Ujian dijalankan dengan murid memakai kasut sukan yang sesuai.
 2. Murid berdiri tegak dengan kaki kanan diletakkan di atas bangku.
 3. Penguji akan memberikan isyarat ‘mula’.
 4. Murid melakukan pergerakan naik dan turun (kaki kiri naik, kaki kanan turun diikuti kaki kiri turun, kemudian kaki kanan naik dan seterusnya ).
 5. Murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronome dengan kadar 96 detik seminit selama 3 minit.
 6. Selepas tamat murid dikehendaki duduk serta merta.
 7. Kira kadar nadi selepas 5 saat tamat perlakuan.
 8. Kadar nadi diambil dalam jangkamasa 1 minit.

Ujian Tekan Tubi (Lelaki)


Nama Ujian:
Ujian Tekan Tubi

Tujuan:
Menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu

Tahap:
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5

Jantina:
Lelaki

Alatan dan kemudahan:
 1. Kawasan lapang dan rata.
 2. Span ( 5 cm x 15 cm x 10 cm )
 3. Rakaman/ Metronome

Pengurusan dan organisasi:
 1. Ujian dilaksanakan secara berpasangan.
 2. Murid A melakukan ujian dan murid B sebagai pencatat.
 3. Sediakan rakaman atau metronome rentak 40 detik seminit.


Prosedur:
 1. Mula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong oleh tangan yang lurus dan jari-jari kaki.  Badan diluruskan.
 2. Lakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronome dengan kadar 40 detik seminit.
 3. Turunkan badan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh span.
 4. Luruskan tangan seperti kedudukan sedia.
 5. Setiap dua detik adalah kiraan satu lakuan.
 6. Tekan tubi diteruskan sehingga murid tidak berupaya meneruskannya.
 7. Ujian akan ditamatkan sekiranya, murid ;
  1. Tidak dapat mengikut rentak rakaman atau metronome.
  2. Tidak dapat mengekalkan tekan tubi dengan sempurna untuk dua ulangan berturut-turut (4 detik metronome) mengikut rentak setelah ditegur oleh guru.


Ujian Tekan Tubi (Perempuan)


Nama Ujian:
Ujian Tekan Tubi

Tujuan:
Menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu

Tahap:
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5

Jantina:
Perempuan

Alatan dan kemudahan:
 1. Kawasan lapang dan rata.
 2. Span ( 5 cm x 15 cm x 10 cm )
 3. Rakaman/Metronome

Pengurusan dan organisasi:
 1. Ujian dilaksanakan secara berpasangan.
 2. Murid A melakukan ujian dan murid B sebagai pencatat.
 3. Sediakan rakaman atau metronome rentak 40 detik seminit

Prosedur:
 1. Mula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong oleh tangan yang lurus dan lutut yang bengkok.  Kaki bersilang. Badan diluruskan.
 2. Lakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronome dengan kadar 40 detik seminit.
 3. Turunkan badan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh span.
 4. Luruskan tangan seperti kedudukan sedia.
 5. Setiap dua detik adalah kiraan satu lakuan.
 6. Tekan tubi diteruskan sehingga murid tidak berupaya meneruskannya.
 7. Ujian akan ditamatkan sekiranya, murid ;
  1. Tidak dapat mengikut rentak rakaman atau metronome.
  2. Tidak dapat mengekalkan tekan tubi dengan sempurna untuk dua ulangan berturut-turut mengikut rentak setelah ditegur oleh guru.

Ujian Ringkuk Tubi Separa


Nama Ujian:
Rengkuk ( partial curl-up) 1 minit

Tujuan :
Menguji daya tahan dan kekuatan otot abdomen

Tahap  :
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5

Jantina :
Lelaki dan perempuan

Alatan dan kemudahan :

1.    Pita lekat  bersaiz 2.5 cm
2.    Pita ukur 
3.    Rakaman / CD/ Metronome
4.    Jam randik

Pengurusan dan organisasi:

1.    Lekatkan pita pelekat  secara selari pada lantai di kiri dan kanan.  Jarak antara pita adalah 10  cm.
2.    Sediakan pita rakaman atau metronome rentak 50 detik seminit.

Prosedur :

1.    Ujian ini dijalankan dengan murid memakai kasut yang sesuai.
2.    Murid A baring dengan lutut bengkok 90 darjah  dan tumit kaki sentiasa menyentuh  lantai.
3.    Buka kaki seluas bahu.
4.    Kedua-dua belah tangan lurus di sisi dan hujung jari menyentuh bahagian luar pelekat pertama.
5.    Murid A mesti melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman / metronome dengan kadar 40 kali rengkuk seminit. Pada setiap lakuan rengkuk, bahu perlu diangkat supaya jari tengah kedua-dua tangan  menyentuh bahagian luar pelekat kedua.
6.    Bahagian bawah/belakang badan hendaklah rata dan jari tengah pada kedudukan asal (ulang prosedur empat) sebelum melakukan ulangan yang seterusnya.
7.    Setiap dua detik adalah kiraan satu lakuan.
8.    Murid B menjaga keselamatan dengan meletakkan kedua tapak tangan selari dengan lantai tanpa memberi bantuan kepada murid A.
9.    Murid B mengira ulangan perlakuan.
10.  Ujian akan ditamatkan sekiranya murid A :-
10.1           Berasa tidak selesa.
10.2           Tidak dapat mengikut rentak rakaman cd atau metronome.
10.3           Tidak dapat mengekalkan teknik rengkuk dengan sempurna untuk dua ulangan berturut-turut (4 detik metronome) setelah ditegur oleh guru.
10.4           Jari tidak menyentuh bahagian luar garisan penanda kedua.
10.5     Tumit diangkat

Panduan guru

Lakuan rengkuk yang tidak sempurna:
1.    Bahagian bawah/belakang badan tidak menyentuh lantai.
2.    Tumit diangkat.
3.    Badan/ bahu senget.
4.    Punggung terangkat.
5.    Lutut tidak bersudut 90 darjah (tegak).

Arahan /Teguran untuk perlakuan rengkuk yang tidak betul

1.    Rapatkan belakang ke lantai.
2.    Bahu sentuh lantai.
3.    Rapatkan tumit ke lantai.
4.    Seimbangkan bahu/badan.
5.    Buka kaki.
6.    Bengkokkan lutut.


Ujian Jangkauan Melunjur


Nama Ujian:
Jangkauan Melunjur (Seat and reach test)

Tujuan:
Mengukur fleksibiliti

Tahap:
Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5

Jantina:
Lelaki dan perempuan

Alatan dan kemudahan:
1.    Alat pengukur jangkauan (sila lihat gambar rajah)
2.    Borang skor.

Pengurusan dan organisasi:
1.    Gunakan alat pengukur jangkauan yang disediakan.

Prosedur:
 1. Murid duduk melunjur tanpa kasut. Tumit kaki di letak di belakang penanda 23 sentimeter.
 2. Kedua-dua kaki lurus sepanjang masa ujian. Rakan memegang lutut.
 3. Tapak tangan kanan ditindih di atas belakang tapak tangan kiri. Dagu rapat ke dada. Jangkaukan tangan perlahan-lahan sejauh yang mungkin atas pita pengukur.
 4. Jangkauan hendaklah dikekalkan selama 2 saat tanpa menyentap.
 5. Murid diberi tiga percubaan berturut-turut. Percubahan terbaik diambil kira sebagai skor. Bacaan dikira pada sentimeter yang terhampir.
 6. Murid yang membantu memegang lutut pelaku tidak menghalang perlakuan.Download:
Isnin, 25 Ogos 2014

MALAYSIA Di Sini Lahirnya Sebuah Cinta -Tema Hari Kemerdekaan ke-57"MALAYSIA Di Sini Lahirnya Sebuah Cinta", 
diumumkan sebagai tema sambutan Hari Kemerdekaan ke-57


Lagu Tema Hari Kebangsaan 2014

Sebuah video klip nyanyian asal Bob Yusof terbitan Jabatan Penerangan Malaysia. Lagu ini merupakan lagu tema Hari Kebangsaan untuk tahun.Lirik Lagu Tema Hari Kebangsaan 2014: 
'Malaysia Disini Lahirnya Sebuah Cinta'

Cinta
Cinta kepada nusa
Kini dan selamanya
Tak berbelah bagi

Cinta bergema
Sejarah kebangkitan
Semangat bagai pahlawan
Alangkah oh bertuahnya

Kita
Punya rasa yang dalam
Pada pertiwi ini
Kita terus berganding ke mercu


Di sini lahirnya sebuah cinta
Cinta yang semarakkan
Penyatuan kita semua

Di sini lahirnya sebuah cinta
Curahkan sepenuhnya
Jasa dan budi kita

Segala cabaran
Kita terus tempuhi
Jangan ada yang leka
Tetap berjuang

Di sini lahirnya sebuah cinta
Cinta yang semarakkan
Penyatuan kita semua

Di sini lahirnya sebuah cinta
Curahkan sepenuhnya
Jasa dan budi kita
Ayuhlah berbakti
Hingga Akhirnya...
                                     

Muat turun Lagu Tema Hari Kebangsaan 2014
Jumaat, 15 Ogos 2014

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)


Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) adalah pentaksiran sumatif untuk menilai pencapaian akademik murid di peringkat menengah rendah. PT3 juga merupakan komponen Pentaksiran Pusat (PP) di bawah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Ia adalah penambahbaikan dalam Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang dilalui pelajar tingkatan tiga mulai Julai 2014. Pelajar tingkatan satu pada 2012 adalah kohort pertama melalui Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan akan menempuhi PT3 pada tahun 2014.


Mata pelajaran yang ditaksir dalam PT3


Mata pelajaran yang ditaksir dalam PT3 adalah seperti berikut:


 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Sejarah
 • Geografi
 • Matematik
 • Sains
 • Pendidikan Islam
 • 4 pilihan Kemahiran Hidup Bersepadu:

            KHB Kemahiran Teknikal
            KHB Ekonomi Rumah Tangga
            KHB Pertanian
            KHB Perdagangan dan Keusahawanan

 • 5 pilihan bahasa tambahan:

            Bahasa Arab
            Bahasa Cina
            Bahasa Tamil
            Bahasa Iban
            Bahasa Kadazandusun

Secara asasnya, skop pentaksiran PT3 masih sama seperti PMR di mana ia berbentuk pentaksiran sumatif iaitu mengukur penguasaan intelek pelajar secara menyeluruh di peringkat menengah rendah.

Namun, beberapa instrumen seperti ujian lisan misalnya, diperkukuhkan dalam PT3 untuk memastikan pelajar bukan saja menguasai mata pelajaran terbabit secara bertulis malah secara lisan. Pelbagai instrumen pentaksiran lain seperti kajian kes turut digunakan supaya pelajar benar-benar menguasai aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi mata pelajaran yang dipelajari.

Melalui PBS, terdapat dua komponen dalam bidang akademik dan dua komponen dalam bidang bukan akademik. Dua komponen dalam bidang akademik ialah Pentaksiran Sekolah (PS) dan Pentaksiran Pusat (PP) iaitu PT3. Namun begitu, setiap pelajar akan turut diukur dari sudut jasmani melalui Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) serta dari segi emosi dan rohani melalui Pentaksiran Psikometrik (PPsi).

Pada akhir tingkatan tiga, pelajar akan diberi empat pelaporan iaitu PT3, PAJSK, PPsi dan Pentaksiran Sekolah (PS).

Pentaksiran Sekolah mempunyai dua bentuk pentaksiran formatif (mengesan perkembangan pembelajaran murid secara berterusan bagi tujuan membaiki kelemahannya membuat penambahbaikan de­ngan serta merta serta sumatif seperti ujian dan peperiksaan bagi mengesan pencapaian murid berdasarkan beberapa unit pembelajaran dan pemeringkatan gred murid. Makluman awal mengenai perkembangan dan pencapaian murid adalah penting bagi membolehkan pihak sekolah melaksanakan intervensi dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru dapat merancang program pemulihan yang diperlukan bagi membantu meningkatkan prestasi murid.

Lembaga Peperiksaan (LP) menyediakan soalan untuk digunakan guru dalam menjalankan PT3 di sekolah masing-masing. Bagi ujian bertulis misalnya, pihak Lembaga Peperiksaan bertanggungjawab menyediakan item, format instrumen, panduan pemasangan instrumen, panduan penskoran item, peraturan pentadbiran dan format pelaporan PT3.

Manakala, bagi ujian lisan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, kajian kes Sejarah dan Geografi pula, Lembaga Peperiksaan akan menyediakan instrumen, panduan penskoran dan peraturan pentadbiran. Lembaga Peperiksaan juga menyediakan format pelaporan PT3.

 Pihak sekolah bertanggung­jawab dalam melaksanakan beberapa perkara antaranya memasang instrumen ujian bertulis berdasarkan, Format Instrumen dan Panduan Pemasangan Instrumen, memeriksa skrip jawapan murid dan menyediakan pelaporan.

Di peringkat menengah rendah, murid akan menerima 4 pelaporan iaitu Pelaporan Pentaksiran Sekolah, Pelaporan PT3, Pelaporan PAJSK dan Pelaporan Pentaksiran Psikometrik.

Pelaporan-pelaporan ini memberi gambaran tentang perkemba­ngan , pencapaian dan potensi murid secara menyeluruh. Pelaporan ini boleh digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam pemilihan murid ke aliran pendidikan peringkat menengah atas.

Pelaporan Pencapaian Murid bagi PT3 adalah dalam bentuk Gred A, B, C, D, E dan F dengan tafsiran seperti rajah di bawah


Penjaminan kualiti dilaksanakan melalui proses moderasi dan verifikasi. Moderasi ialah proses menyelaras markah berdasarkan peraturan penskoran yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. Proses ini dilaksanakan bagi memastikan ketekalan (konsistensi) dalam pemberian markah antara guru-guru yang memeriksa.

Verifikasi pula ialah proses menentusahkan markah yang diperoleh murid adalah markah yang selayaknya diterima.

Sumber:
http://didikmalaysia.com.my/bm/?page_id=527
http://www.hmetro.com.my/myMetro/articles/BezaPT3denganPMR/MA/Article/index_htmlSabtu, 12 Julai 2014

3 Ele­men Menjadi Guru CemerlangSETIAP guru perlu menguasai tiga ele­men iaitu komited, sedia berkorban serta mengamalkan perkongsian intelektual jika mahu menjadi seorang pendidik yang cemerlang.

Itu pesanan Tokoh Guru Kebangsaan 2012, Datuk Ahmad Azmey Abu Talib yang menegaskan, untuk menjadi seorang guru cemerlang, mereka perlu komited dan beri komitmen terhadap kerja serta sayang kepada kerjaya perguruan.

“Malah guru-guru juga perlu sedia berkorban tanpa mengira masa. Selain itu, mereka juga perlu bersedia mengamalkan perkongsian intelektual pengalaman masing-masing.

“Ketiga-ketiga elemen ini perlu ada kerana pengorbanan guru sangat besar terutama ketika berdepan dengan para pelajar. Mereka juga perlu mening­katkan ilmu pengetahuan disebabkan keperluan pendi­dikan sekarang berubah dari semasa ke semasa," katanya ketika dihubu­ngi baru-baru ini.

Ahmad Azmey yang juga me­rupakan Tokoh Guru Pahang 2011 berkata, setiap guru juga perlu me­ningkatkan pengetahuan dan kreativi­ti masing-masing disebabkan bidang pendidikan yang sentiasa berubah setiap tahun.

“Guru-guru perlu sentiasa me­ning­katkan pengetahuan lebih daripada yang sering diajar di bilik darjah terutama dalam mengatasi sesuatu masalah kerana pelajar-pelajar sekarang lebih cerdik.

“Jadi guru perlu sentiasa mengikut perkembangan semasa. Guru-guru perlu tingkatkan pengetahuan kerana keperluan semakin berubah terutama dengan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi," katanya.

Beliau yang kini berkhidmat sebagai Pengarah Pendidikan Menengah dan Rendah Felda berkata, golongan pendidik juga perlu mempunyai keupayaan untuk membentuk pelajar menjadi lebih kreatif dan holistik.

“Tidak kira guru dalam mata pelajaran apa sekalipun, mereka mesti memiliki keupayaan untuk membentuk individu (pelajar) yang holistik," jelasnya.

Tambah beliau, bidang pendidikan juga perlu tertumpu kepada pembangunan sahsiah, karakter serta intelektual yang mana guru-guru perlu menjalankan program-program yang boleh membantu dalam aspek pembangunan pendidikan.

“Pastikan para pelajar dapat membentuk sahsiah secara holistik. Ini le­bih penting daripada mengutamakan akademik semata-mata," katanya.

Sumber:
http://www.utusan.com.my/utusan/Pendidikan/20140630/pe_04/Guru-perlu-kuasai-tiga-elemen
Isnin, 7 Julai 2014

Kesan buruk medium sosial


Media sosial antara medium komunikasi paling hangat pada abad ini sehingga sudah menjadi sebahagian keutamaan hidup.

Bilangan pengguna Internet di Malaysia dijangka meningkat kepada 25 juta orang menjelang 2015 berbanding 18 juta pada 2012, demikian menurut Laporan Ekonomi 2013/3014 dikeluarkan Kementerian Kewangan.
Menurut laporan itu, kadar penembusan jalur lebar isi rumah pula meningkat kepada 66.8 peratus pada akhir Jun 2013 manakala kadar penembusan telefon mudah alih melebihi 100 peratus, kini terdapat 42.6 juta langganan.

Kehadiran media sosial membawa kepada perubahan ke arah penyertaan masyarakat secara dalam talian.


Penggunaan media sosial yang mudah diakses antara kelebihannya. Hal ini disebabkan aplikasi terdapat di media sosial yang canggih dapat menarik perhatian masyarakat hingga terlupa pada masa sama mampu memberi kesan negatif terhadap gaya hidup.

Kesan penggunaan media sosial yang meluas menyebab­kan fitnah mudah berlaku.

Mengikut laporan sebuah portal berita tempatan pada 18 Mac 2014, pelbagai cerita dan spekulasi berterusan ditulis di media sosial.

Masing-masing mengeluarkan teori rekaan sendiri untuk menunjuk pandai dan mempengaruhi pembaca agar mempercayai tulisan mereka itu.

Kemudahan media sosial sering disalah guna untuk kepentingan peribadi.

Menurut Sengupta dan Chaudhuri (2008), penyalahgunaan maklumat yang tidak benar serta menghantar ugutan dan mesej agresif dikira sebagai ‘Internet abuse’ sekali gus mampu mencemarkan maruah, kedudukan dan tekanan kepada individu.

Kesan penggunaan media sosial juga tidak boleh menafikan mampu mewujudkan individu bersifat anti sosial terutama dalam kalangan kanak-kanak.

Menurut Cris Rowan (2010), pendedahan pada ­pel­bagai jenis penggunaan teknologi selama lapan jam sehari akan menyebabkan kanak-kanak menjadi tidak aktif secara fizikal dan merugikan golongan itu keseluruhannya jika tidak ditadbir dengan sistematik.

Media sosial juga ­mengakibatkan tekanan hidup dalam kalangan masyarakat terutama golongan remaja.

Arnett (1999) menggambarkan kehidupan remaja sebagai kehidupan yang sentiasa bergelora. Sikap mengejar kemewahan penggunaan media sosial menjadi satu budaya dalam kehidupan masa kini.

Keterlaluan penggunaan media sosial menyebabkan ibu bapa dan anak kurang mempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap, berbincang dan berdamping antara satu sama lain.

Keadaan ini menyebab­kan remaja membawa cara hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa. Keluarga yang terlalu mewah cara hidupnya juga menyebabkan keruntuhan disiplin remaja.

Cara menangani kesan media sosial adalah melalui pemikiran yang positif menjadikan seseorang itu mampu menyelesaikan pelbagai kemelut yang melanda kehidupannya dengan baik tanpa tertekan.

Masalah atau tekanan adalah sebahagian daripada asam garam kehidupan. Manusia tidak dapat mengelak daripada mengalami ­tekanan, namun mempunyai kekuatan dan upaya untuk mengurus tekanan dan menyelesaikan masalah.

Malah, tekanan juga memberi dorongan untuk seseorang melonjakkan diri mereka ke arah hidup yang lebih cemerlang sekiranya mereka dapat menguruskan tekanan dengan baik.

Kerajaan juga hendaklah memainkan peranan untuk mengurangkan kejadian media sosial yang mendatangkan tekanan kepada masyarakat.

Pihak kerajaan perlu me­ngetatkan undang-undang dan peraturan terhadap segala kegiatan penyalahgunaan media sosial.

Mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bertang­gungjawab memantau dan menangani isu ­sensitif yang mengancam ­keselamatan negara seperti isu perkauman dan
agama.

Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia pula bertanggungjawab mengendalikan semua urusan berkaitan dengan Internet serta mengambil alih kuasa pelesenan terhadap spektrum penyiaran dan komunikasi.

Sebagai pengguna media sosial, kita perlu ­mengamalkan gaya hidup sihat. Amalan kehidupan yang harmonis boleh ­mengurangkan tekanan hidup.

Pengalaman sikap bertoleransi, sabar dan ceria dalam pergaulan seharian mampu mengelakkan pertelingkahan.

Individu perlu berhati-hati dan bijak dalam perkongsian pendapat dan komen serta perbincangan di media sosial.

‘Mencegah itu lebih baik daripada mengubati’. Dengan ini, kita dapat mengurangkan risiko berlakunya penyalahgunaan media sosial, sekali gus mengurangkan masalah sosial dan jenayah daripada berlaku.

Sumber: http://www.hmetro.com.my/myMetro/articles/Kesanburukmediumsosial/MA/Article/index_html


FACEBOOK MENGANCAM UMAT ISLAM HARI INI
-Dr. Abdul Basit Bin Haji Abdul RahmanLihat Yang Ini Pula

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Arkib Blog

Mengenai Saya

Foto saya
Ilmu sifatnya ibarat cahaya penyuluh yang boleh menerangi kegelapan, menunjuk arah perjalanan, memandu akal menentukan baik daripada yang buruk. Ilmu diumpamakan seperti hujan membasahi bumi. Ia mampu menumbuhkan, menghidupkan, menyuburkan pelbagai tanaman dan manfaat kepada makhluk serta sifatnya boleh menyucikan. Sabda Rasulullah SAW bermaksud: "Sebaik-baiknya sedekah seseorang Muslim belajar ilmu kemudian mengajarkan kepada sahabatnya." (Hadis riwayat Ibnu Majah).

Pengikut