Sabtu, 7 April 2012

Langkah-Langkah Penulisan Karangan

Perkara paling penting untuk diimbas kembali sebelum penulisan, murid hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak sesuatu soalan. Selepas itu, fikirkanlah pula tentang:

 • Pengenalan;
 • Isi-isi; dan
 • Penutup.
 1. Pengenalan
  Setiap penulisan mestilah mempunyai pendahuluan atau pengenalan. Dalam pengenalan, hendaklah diperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Murid hendaklah menarik perhatian pembaca supaya membaca penulisan itu. Pengenalan dibuat secara ringkas dan am sahaja, memadai tiga atau empat ayat. Pendahuluan penulisan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam kepada pembaca.
 1. Isi-Isi
  Isi hendaklah mengikut kehendak sesuatu tajuk penulisan itu. Penulisan perlu mempunyai empat isi. Isi yang lebih tidak menjadi perkara pokok, tetapi mungkin akan menyebabkan kekurangan masa. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait antara satu dengan lain. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan khusus. Isi yang utama mestilah didahulukan. Sebaik-baiknya, satu isi bagi satu perenggan, kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Tiap-tiap perenggan tidak semestinya sama panjangnya. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Hal ini demikian kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Pastikan isi supaya tidak terkeluar daripada tajuk yang dikehendaki. Elakkan penggunaan isi yang bercanggah dengan tajuk. Isi penulisan hendaklah asli, iaitu tidak ditiru bulat-bulat daripada penulisan lain. Dalam mendapatkan isi yang berkualiti, murid hendaklah banyak membaca surat khabar, majalah-majalah, makalah-makalah, rencana-rencana, buku-buku cerita, menyaksikan sendiri dan daripada pengalaman sendiri. Jangan campur adukkan isi. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Catatkan setiap isi sebelum menulis.

  Tip Penulisan
  Antara kaedah mengenal pasti isi ialah (mengikut kaedah pertanyaan):
  • Apa?
  • Siapa?
  • Bila?
  • Mengapa?
  • Di mana?
  • Bagaimana?
 1. Penutup
  Jika pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti sesuatu penulisan, maka kesimpulannya juga hendaklah memberikan sesuatu kepuasan kepada pembaca (Juriah Long, Raminah Hj. Sabran & Sofiah Hamid, 1990). Kesimpulan menjadi rumusan atau akhiran bagi sesuatu penulisan. Dalam kesimpulan digambarkan juga pendapat dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Elakkan penamatan penulisan secara mengejut atau tergantung.


Cara-cara Menulis

Sebelum menulis perkara yang dilakukan adalah seperti berikut:

Pemilihan Tajuk atau Soalan

  • Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi.
  • Fahami bentuk soalan, sama ada jenis berformat atau tidak berformat.
  • Pilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai.
  • Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan.
Penyusunan Rangka Penulisan
  • Pilih mana-mana kaedah yang mudah untuk mendapatkan isi.
  • Senaraikan semua isi penting secara ringkas.
  • Susun isi mengikut urutan dan kepentingan.
  • Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai.
  • Elakkan pengulangan isi utama.
Penulisan
  • Semasa menulis, mulakan dengan penulisan pendahuluan dalam satu perenggan.
  • Setiap isi yang dihuraikan perlu ditulis dalam satu perenggan dan disertai dengan contoh.

Bahagian-bahagian penulisan yang ideal

  • Perenggan pendahuluan
  • Perenggan isi pertama
  • Perenggan isi kedua
  • Perenggan isi ketiga
  • Perenggan isi keempat
  • Perenggan penutup
Penyemakan Penulisan
  • Setelah selesai menulis, murid perlu melakukan penyemakan untuk memastikan jika ada tulisan yang kurang jelas, kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain.
  • Baca berulang kali untuk memastikan ketepatan penulisan


Secara umumnya, berikan peruntukan masa untuk sesebuah penulisan, iaitu:
  • 4 minit untuk mendapatkan isi
  • 24 minit untuk menulis
  • 2 minit untuk menyemak semula


Contoh: Bagaimanakah murid hendak menulis dialog dengan baik?
Berikut adalah contoh yang sesuai untuk menulis dialog:

Contoh:

“Kamu baru pulang?”
“Baru sebentar tadi,”jawab saya. “Tentu kamu tertunggu kepulangan saya.”
“Memang saya tertunggu-tunggu,” luah Jamal, lembut.


Sumber:
Dr. Adenan ayob. (2009). HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Open University Malaysia
Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Ke arah keperibadian yang seimbang dan pendidikan yang berkualiti

Lihat Yang Ini Pula

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mengenai Saya

Foto saya
Ilmu sifatnya ibarat cahaya penyuluh yang boleh menerangi kegelapan, menunjuk arah perjalanan, memandu akal menentukan baik daripada yang buruk. Ilmu diumpamakan seperti hujan membasahi bumi. Ia mampu menumbuhkan, menghidupkan, menyuburkan pelbagai tanaman dan manfaat kepada makhluk serta sifatnya boleh menyucikan. Sabda Rasulullah SAW bermaksud: "Sebaik-baiknya sedekah seseorang Muslim belajar ilmu kemudian mengajarkan kepada sahabatnya." (Hadis riwayat Ibnu Majah).

Pengikut