Saturday, 25 October 2014

i-THINK Lahir Masyarakat Pemikiran Tinggi


Pengenalan i-THINK

Dalam usaha untuk ;


 • Memupuk kemahiran berfikir; 
 • Menyemai budaya pembelajaran sepanjang hayat; 
 • Mahir di dalam menyelesaikan masalah dan berupaya menghasilkan jalan penyelesaian secara kreatif di kalangan murid sekolah;
 • Mengekalkan daya saing di peringkat dunia.

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Agensi Inovasi Malaysia (AIM) telah bersama-sama memperkenalkan projek i-THINK bagi menyediakan anak-anak Malaysia supaya menjadi individu yang berpengetahuan dan berkemahiran ke arah menghadapi cabaran Abad ke-21.

Projek i-THINK ini akan membantu pihak sekolah melahirkan inovator generasi masa depan Malaysia dengan kebolehan dan kemahiran berfikir secara kritis serta berupaya untuk menyesuaikan diri dan menangani cabaran pada masa akan datang.


Apakah Program i-THINK?

Program i-THINK merupakan;

Program untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif.

i-THINK membawa maksud innovative THINKing  (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikirProgram i-THINK bertujuan

 • Melahirkan modal insan masa hadapan yang mempunyai pemikiran kreatif, kritis dan inovatif 
 • Memupuk kemahiran pemikiran aras tinggi dan mampu berdaya saingKenapa perlunya Program i-THINK?

 • Dapatan pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA menunjukan murid Malaysia di tahap yang rendah. 
 • Murid berpengetahuan tetapi tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka 
 • Dapatan UNESCO (2011) menunjukkan guru mengajar untuk peperiksaan
 • Dapatan kajian keperluan (2011) menunjukkan kemahiran berfikir aras tinggi (Higher Order Thinking Skills) dalam kalangan guru dan murid di Malaysia amat rendah.


Bagaimana i-THINK dilaksanakan?

 • Memperkenalkan 8 alat berfikir kepada guru dan murid.
 • Semua guru akan menggunakan alat berfikir mengikut kesesuaian tajuk semasa mengajar.
 • Murid akan menggunakan dalam pembelajaran.
 • Penggunaan alat berfikir dan kemahiran aras tinggi dalam pdp menjadi amalan.
 • Mengadakan portal bahan interaktif p&p yang dapat merangsangkan kemahiran berfikir.

8 Alat Berfikir (Peta Pemikiran) tersebut adalah;


Untuk Maklumat Lanjut Layari: ithinkskbk.blogspot.comFriday, 17 October 2014

ISTILAH BAHASA MELAYU MAMPU MENGUNGKAPKAN ILMU


Adakah bahasa mempunyai peranan dalam menentukan laluan ilmu? Adakah ilmu itu neutral? Adakah ilmu tidak berpihak kepada bahasa dan kebudayaan? Persoalan sebegini sering sahaja ditimbulkan oleh individu yang meragui kemampuan bahasa yang dimiliki oleh sesebuah bangsa untuk menentukan laluan bagi penghadaman ilmu. Dari segi teorinya, isu ini telah ditimbulkan oleh ahli bahasa pada abad ke- 19 yang telah mengutarakan pendapat bahawa bahasa ini mempunyai pengaruh dan peranan yang penting dalam menentukan laluan ilmu.

Kini, di Malaysia, ramai beranggapan bahawa bahasa Inggeris dianggap kononnya merupakan satu-satunya laluan bagi mendapatkan pengetahuan. Begitu juga di Indonesia yang menganggap kebudayaan Belanda sebagai sumbu ilmu. Jadi, di manakah letak bahasa Melayu yang dahulunya dikenali sebagai tunjang peradaban dan akar keilmuan?

Terdapat anggapan bahawa bahasa Melayu yang asli hanya mengandungi empat istilah sahaja iaitu tanah, besi, padi, dan babi. Walaupun keempat-empat istilah ini boleh diragukan dari segi ketepatan asal-usulnya, namun istilah tersebut sebenarnya merupakan istilah sains yang hebat dalam korpus keilmuan Melayu. Sebelum terciptanya teori atom, sarjana sains di Eropah menyatakan bahawa tanah yang digelar mereka sebagai earth, merupakan unsur asasi yang penting. Selain itu, terdapat istilah lain, iaitu besi dalam disiplin subjek kimia yang dikenali sebagai ferum. Penggunaan istilah ferum ini diajar di sekolah, sedangkan bahasa Melayu sendiri mempunyai istilah awalnya, iaitu besi. Jadi mengapa menggunakan istilah yang diambil daripada kebudayaan luar, sedangkan kebudayaan Melayu sendiri jelas memiliki etimologinya yang tersendiri? -Dewan Bahasa, Julai 2014
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts