Isnin, 10 Februari 2014

NPQEL Melahir Pentadbir Cemerlang


Pentadbir Penentu Keberhasilan Murid

Dalam Anjakan Kelima Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, kriteria pemilihan pentadbir sekolah, pengetua atau guru besar, bukan lagi berasaskan tempoh perkhidmatan tetapi berfokuskan kecekapan kepimpinan.

Hal ini kerana beberapa kajian antarabangsa tentang kepemimpinan sekolah menunjukkan bahawa pengetua atau guru besar yang cemerlang, iaitu yang memberi tumpuan kepada kepemimpinan instruksional dan bukannya kepemimpinan pentadbiran, dapat meningkatkan keberhasilan murid sebanyak 20 peratus.

Oleh sebab itu, bakal pentadbir sekolah dikehendaki mendapatkan sijil Kelayakan Profesional Kebangsaan bagi Kepimpinan Pendidikan (NPQEL) daripada Institut Aminuddin Baki (IAB) sebelum boleh dilantik sebagai pengetua atau guru besar.

Kursus NPQEL direka bentuk dengan mengambil kira keperluan pengurus dan pemimpin sekolah dalam mengurus dan memimpin sekolah.

Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (National Professional Qualification for Educational Leaders - NPQEL) merupakan satu inisiatif latihan dalam perkhidmatan bagi bidang kepimpinan dan pengurusan anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Program NPQEL adalah kesinambungan daripada program yang dahulunya dikenali sebagai Sijil Kelayakan Profesional Kepengetuaan Kebangsaan (National Professional Qualification for Headteachers - NPQH). Program NPQH ini bertujuan untuk membentuk satu kelompok pemimpin pelapis yang bakal menerajui institusi pendidikan, khususnya sekolah, ke tahap yang cemerlang dan unggul. Hal ini adalah selaras dengan matlamat yang digariskan dalam National Key Results Area (NKRA) bagi KPM.

Program NPQEL berlangsung dalam tempoh satu tahun, enam bulan pertama di IAB dan bakinya dilaksanakan di sekolah bagi Program Sandaran.

Dan salah satu program wajib untuk memenuhi keperluan kursus ini adalah program penanda arasan yang dilaksanakan selama dua minggu di sekolah terpilih dalam daerah peserta.


SYARAT-SYARAT PERMOHONAN NPQEL

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang layak memohon hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) yang sedang berkhidmat dan telah disahkan dalam perkhidmatan sekarang pada tarikh
tutup permohonan.

2. Kelayakan Akademik dan Ikhtisas:

Calon PPPS (guru sekolah rendah/menengah) hendaklah sekorang-kurangnya memiliki Ijazah Sarjana Muda atau yang setaraf dengannya dan Diploma Pendidikan/Sijil Perguruan atau yang setaraf dengannya.

Calon PPPLD hendaklah sekurang-kurang memiliki SPM/MCE atau yang
setaraf dengannya dan Diploma Pendidikan/Sijil Perguruan atau yang
setaraf dengannya


3. Tiada had umur ditetapkan untuk permohonan ini.

4. Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun dalam Skim Perkhidmatan Siswazah pada tarikh tutup permohonan

5. Mencapai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan Gred A (purata 85 markah ke atas) bagi tempoh 3 tahun terkini.

6. Tidak pernah dikenakan apa-apa tindakan tatatertib, bersih daripada pertuduhan tatatertib dan bebas daripada dakwaan mahkamah.

7. Pemohon mestilah sihat fizikal dan mental. Pemohon dikehendaki mengemukakan laporan kesihatan, jika perlu.

8. Sasaran utama adalah guru-guru penolong kanan dan pegawai di PPD/PPG, JPN dan bahagian KPM.Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Ke arah keperibadian yang seimbang dan pendidikan yang berkualiti

Lihat Yang Ini Pula

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mengenai Saya

Foto saya
Ilmu sifatnya ibarat cahaya penyuluh yang boleh menerangi kegelapan, menunjuk arah perjalanan, memandu akal menentukan baik daripada yang buruk. Ilmu diumpamakan seperti hujan membasahi bumi. Ia mampu menumbuhkan, menghidupkan, menyuburkan pelbagai tanaman dan manfaat kepada makhluk serta sifatnya boleh menyucikan. Sabda Rasulullah SAW bermaksud: "Sebaik-baiknya sedekah seseorang Muslim belajar ilmu kemudian mengajarkan kepada sahabatnya." (Hadis riwayat Ibnu Majah).

Pengikut