Selasa, 14 Oktober 2014

Belajar Bahasa dengan Padlet


Penghasilan media pengajaran (instructional media) dan media pembelajaran (learning media) berasaskan TMK dan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran kini telah menjadi satu standard bagi pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengintegrasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran menuntut guru memahami aspek-aspek perancangan pengajaran (instructional planning), teori
pembelajaran, rekabentuk pengajaran, dan menguasai kemahiran pelbagai aplikasi komputer bagi menghasilkan media yang dapat menyokong pengajaran dan pembelajaran.

Padlet (http://www.padlet.com) merupakan satu aplikasi internet yang membolehkan pelajar menyiarkan pendapat mereka dengan nota lekat elektronik pada dinding digital yang dikongsi bersama-sama. Pelajar boleh menaip huruf bagi setiap nota lekat elektronik yang boleh menggabungkan imej, audio atau video menggunakan pautan alamat web yang sesuai. Padlet juga boleh digunakan untuk mencatat nota peribadi, senarai perkara yang perlu dilakukan, koleksi maklum balas, dan sebagainya.

Dalam pembelajaran bahasa, pelbagai aktiviti berbentuk kolaboratif boleh dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi ini. Antaranya ialah aktiviti penulisan, pertuturan, sumbang saran, tatabahasa, perbendaharaan kata dan aktiviti berbentuk projek. Selain itu, aplikasi ini juga boleh dimanfaatkan oleh pendidik sebagai media pemberitahuan, iaitu untuk memaklumkan aktiviti pembelajaran atau latihan-latihan, perkembangan semasa tentang pelajaran dan juga pesanan kepada pelajar lain yang mungkin tidak hadir di kelas.

Terdapat kajian yang menunjukkan penggunaan TMK secara intensif boleh meningkatkan pencapaian murid. Projek Apple Classrooms of Tomorrow (ACOT) (1995) mendapati murid yang menggunakan TMK secara intensif semasa persekolahan mempunyai ciri-ciri berikut:
i. boleh meneroka dan menyampaikan secara dinamik dalam pelbagai bentuk
ii. lebih tinggi keyakinan diri dan kemahiran sosial
iii. boleh berkomunikasi secara berkesan mengenai perkara-perkara yang kompleks
iv. mempunyai kemahiran akses kendiri dan terarah kendiri
v. mengetahui kebolehan masing-masing dan boleh berkongsi dengan orang lain
vi. boleh berkerja secara kolaboratif, dan
vii. lebih bersedia untuk menghadapi masa depan.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Ke arah keperibadian yang seimbang dan pendidikan yang berkualiti

Lihat Yang Ini Pula

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mengenai Saya

Foto saya
Ilmu sifatnya ibarat cahaya penyuluh yang boleh menerangi kegelapan, menunjuk arah perjalanan, memandu akal menentukan baik daripada yang buruk. Ilmu diumpamakan seperti hujan membasahi bumi. Ia mampu menumbuhkan, menghidupkan, menyuburkan pelbagai tanaman dan manfaat kepada makhluk serta sifatnya boleh menyucikan. Sabda Rasulullah SAW bermaksud: "Sebaik-baiknya sedekah seseorang Muslim belajar ilmu kemudian mengajarkan kepada sahabatnya." (Hadis riwayat Ibnu Majah).

Pengikut