Sabtu, 19 Februari 2011

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Terdapat 9 strategi pengajaran dan pembelajaran bestari;

Direktif (Directive)

 • Berpusatkan guru.
 • Membantu pelajar memperoleh maklumat, menguasai pengetahuan dan kemahiran.
 • Melatih mengikut prosedur tertentu.
 • Pembelajaran masteri dan secara langsung.


Pemerhatian (Observational)

 • Guru sebagai mentor dan fasilitator.
 • Pembelajaran melalui memerhati orang lain melakukan tugas atau penerangan tentang sesuatu kemahiran.
 • Pemerhatian rapi diikuti dengan peniruan.
 • Kaedah/teknik eksperimen, simulasi, iaitu main peranan, model, lakonan.
 • Pelajar belajar melalui pemerhatian atau penelitian.


Mediatif (Meditative)

 • Pelajar membina idea dan konsep mengikut kefahaman sendiri berlandaskan pengetahuan lepas.
 • Pelajar diberi bimbingan untuk mempelajari bagaimana mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
 • Kombinasi proses memberi sebab, bimbingan dan perbincangan terbuka.
 • Guru sebagai fasilitator atau pengantara.


Generatif (Generative)

 • Pelajar digalakkan menjana idea secara kritis dan kreatif melalui aktiviti sumbang saran, pemetaan minda dan pemikiran literal.
 • Pelajar mempelajari bagaimana untuk bertindak apabila situasi memerlukan kreativiti, pemahaman, keaslian, rekaan dan penyelesaian secara unik.
 • Pendekatan konstruktivisme.
 • Guru sebagai fasilitator.


Koperatif dan Kolaboratif (Cooperative and Collaborative)

 • Pelajar menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial, nilai murni dan sikap saintifik. Membolehkan pelajar berinteraksi dan bekerjasama.
 • Satu proses menghasilkaan sesuatu tugasan besar secara kolektif dengan pihak yang berlainan. melakukan tugasan-tugasan kecil yang berlainan tetapi mempunyai hasrat dan matlamat yang sama.
 • Termasuk Pembelajaran Koperatif, permainan berpasukan, menyelesaikan masalah secara berpasangan dan projek.


Konteks Luar (Outside context)

 • Melibatkan interaksi pelbagai pihak. Memastikan pelajar disediakan peluang untuk menjadikan pembelajaran bermakna melalui pengalaman dan interaksi.
 • Seminar, bengkel,kajian luar, lawatan sambil belajar dan projek.
 • Program pembelajaran kendalian kendiri.
 • Pembelajaran berasaskan aktiviti. Sesi hands on secara intensif dan berfokus


Metakognitif (Metacognitive)

 • Kesedaran apa yang diketahui dan yang tidak diketahui. Cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir. Oleh itu dapat merancang, menilai apa yang dipelajari.
 • Murid belajar melalui berfikir tentang proses pembelajaran, bagaimana ia dilakukan dan bagaimana boleh dibaiki.
 • Teknik metakognitif penyoalan, refleksi dan penulisan reflektif.


Kontekstual (Contextual)

 • Melibatkan interaksi antara pelbagai pihak dengan unsur pengajaran.
 • Murid disediakan peluang untuk menjadikan pembelajaran bermakna melalui pengalaman dan maklumat.
 • Kaedah pembelajaran mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan.
 • Kaedah pembelajaran secara konkrit melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on.


Kajian Masa Depan (Future studies)

 • Meningkatkan keupayaan murid menghadapi pelbagai cabaran hidup dan membuat keputusan.
 • Menghasilkan generasi masa depan yang berkeyakinan, bertanggungjawab dan berintegriti.
 • Membawa anjakan paradigma dengan membudayakan kemahiran berfikir dan pembelajaran sepanjang hayat.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Ke arah keperibadian yang seimbang dan pendidikan yang berkualiti

Lihat Yang Ini Pula

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mengenai Saya

Foto saya
Ilmu sifatnya ibarat cahaya penyuluh yang boleh menerangi kegelapan, menunjuk arah perjalanan, memandu akal menentukan baik daripada yang buruk. Ilmu diumpamakan seperti hujan membasahi bumi. Ia mampu menumbuhkan, menghidupkan, menyuburkan pelbagai tanaman dan manfaat kepada makhluk serta sifatnya boleh menyucikan. Sabda Rasulullah SAW bermaksud: "Sebaik-baiknya sedekah seseorang Muslim belajar ilmu kemudian mengajarkan kepada sahabatnya." (Hadis riwayat Ibnu Majah).

Pengikut