Saturday, 29 September 2012

Pengurusan Stor Sukan

Share on :STOR SUKAN


Penyelengaraan Peralatan Sukan  ( Stor Sukan )
( Rujuk Surat Pekeliling Ikhitsas Bil. 9/2000 )
Semua warga sekolah yang menggunakan peralatan sukan bertanggungjawab ke atas:

Tatacara Am.
 • Peralatan sukan yang dianggap merbahaya.
 • Memastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang membahaya
  diadakan pada hari atau masa yang berasingan
 • Peralatan berbahaya hendaklah disimpan, dijaga dan diawasi penggunaannya dengan
   rapi sepanjang masa.
 • Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah diambil oleh Ahli
  Jawatankuasa Penyelenggaraan Stor Sukan yang bertugas sahaja.
 • Merekodkan semua alat yang dikeluarkan dari stor sukan dalam buku keluar masuk
  peralatan sukan.
 • Mengembalikan semua alat sukan yang telah digunakan pada masa yang ditetapkan.
 • Memastikan semua peralatan sukan yang digunakan dalam keadaan yang selamat.
 • Membuat laporan kepada pihak pentadbir tentang peralatan sukan yang digunakan
  yang sudah rosak, hilang atau perlu diperbaiki.


Tatacara Murid.

 • Murid dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru PJK.
 • Pastikan murid menghantar peralatan ke dalam stor sukan dengan diiringi guru PJK.

Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru.
 • Merekod semua alat sukan yang digunakan.
 • Mengeluar, menyimpan dan memeriksa alatan yang digunakan.
 • Mengawasi dengan rapi penggunaan alatan terutama yang berbahaya.
 • Memastikan alatan sukan yang digunakan dalam keadaan baik.
 • Membuat laporan tentang peralatan rosak, hilang atau perlu diperbaiki.
 • Memastikan hanya jurulatih/ guru penasihat yang bertauliah mengendalikan peralatan sukan.


LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI STOR SUKAN.

Tatacara Am.
 • Sentiasa menjaga kebersihan stor.
 • Stor Sukan sentiasa berkunci selepas mengeluarkan atau mengembalikan
  peralatan sukan.
 • Memastikan semua suis dipadamkan sebelum keluar dari stor sukan.
  Mematuhi peraturan stor sukan yang telah ditetapkan.
 • Pengawasan yang rapi semasa mengeluarkan dan mengembalikan peralatan sukan.
 • Meletakkan peralatan sukan di tempat yang ditetapkan.
 • Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam guru keluar masuk
  alat-alat sukan.
 • Pengeluaran alat sukan hanya boleh dibuat oleh jurulatih atau guru penasihat sahaja.
 • Membuat laporan tentang peralatan sukan yang rosak, hilang dan yang pelu diperbaiki.
 • Peralatan berbahaya harus disimpan di tempat khas yang selamat.
 • Memastikan semua peralatan yang belum dan sudah digunakan berada dalam keadaan selamat.

Tatacara Murid.
 • Murid dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru PJK.
 • Pastikan murid menghantar peralatan ke dalam stor sukan dengan diiringi guru PJK.
 • Murid tidak dibenarkan bermain – main dengan peralatan lain apabila berada didalam stor suka ketika mengambil alatan sukan.
 • Murid dilarang berlari semasa berada didalam stor sukan semasa mengambil peralatan sukan.
 • Murid perlu melaporkan dengan segera kepada guru PJK sekiranya terdapat murid lain berada dalam stor sukan tanpa kebenaran guru PJK.

Tatacara Jurulatih/Guru.
 • Menjaga kebersihan stor sukan.
 • Memastikan pintu stor sukan sentiasa berkunci.
 • Memadamkan suis apabila keluar dari stor.
 • Mempunyai pelan keselamatan.
 • Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam buku keluar masuk.
 • Membuat pengawasan yang rapi dalam pengeluaran dan pengembalian peralatan.
 • Menyimpan peralatan di tempat yang telah ditetapkan.

 

1 comment:

 1. Terima kasih kerana berkongsi maklumat ini. Saya amat memerlukannya.

  ReplyDelete

Ke arah keperibadian yang seimbang dan pendidikan yang berkualiti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts